Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 6506-2 rev:2021

Метални материали. Изпитване на твърдост по Brinell. Част 2: Проверка и калибриране на машините за изпитване (твърдомери)

Metallic materials - Brinell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 6506-2:2017)

Главна информация

10.99     20.10.2021 г.

20.60    13.04.2022 г.

BDS

ЕРГ 9

Европейски стандарт

77.040.10  

Обект и област на приложение

ISO 6506-2 определя методите за пряка и непряка проверка на машините за изпитване, използвани за определяне на твърдостта по Brinell, в съответствие с ISO 6506‑1 и също така определя кога трябва да се извършват тези два вида проверки.
Директната проверка включва проверка дали отделните параметри за работата на машината попадат в определените граници, докато при непряката проверка се използват измервания на твърдостта на референтни блокове, калибрирани в съответствие с ISO 6506-3, за да се провери общата работа на машината.
Ако машината за изпитване се използва и за други методи за изпитване на твърдост, тя трябва да се проверява независимо за всеки метод.
ISO 6506-2 е приложим както за машини с фиксирано местоположение, така и за преносими машини за изпитване на твърдост. За машини, които не са в състояние да удовлетворят посочения профил на сила-време, директната проверка на силата и цикъла на изпитване могат да бъдат променени чрез използване на приложение В.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 6506-2:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 6506-2 rev:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
20.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 6506-2 rev

Въвежда ISO/CD 6506-2