Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 60079-5:2015/A1:2022

Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения, напълнени с кварцов пясък, вид "q"

Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling "q"

Главна информация

40.60     25.02.2022 г.

45.99    5.04.2022 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

No scope available

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-5:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 60079-5:2015/A1:2022
40.60 Край на общественото допитване
25.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60079-5:2015/prA1:2021

Въвежда IEC 60079-5:2015/AMD1:2022 ED4