Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 1675:2023

Пластмаси. Течни смоли. Определяне на плътност чрез пикнометричен метод (ISO 1675:2022)

Plastics - Liquid resins - Determination of density by the pycnometer method (ISO 1675:2022)
15.05.2023 г.

Главна информация

60.60     15.05.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

83.080.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document specifies a method for the determination of the density of liquid resins using a pycnometer.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 1675:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 1675:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 1675:2022

Въвежда ISO 1675:2022