Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция СПА, медицински туризъм и COVID-19 (Основни стандарти ISO 22525, ISO 21426)

Колекция от стандарти „СПА и медицински туризъм и COVID-19”

Collection of standards "SPA and medical tourism and COVID-19"
15.06.2022 г.

Главна информация

60.60     13.10.2021 г.

BDS

ТК-89

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Пандемията от COVID-19 се отразява пагубно на всички икономически отрасли, като един от най-засегнатите е туризмът, който претърпя огромни загуби, включително и относно работните места. Сега, когато индустрията се опитва да се възстанови в новите условия, постоянно променящите се правила и разпоредби правят това съвсем не проста задача. Европейските и международните стандарти могат да помогнат на туристическия сектор да премине през затрудненията, като му дават възможност да работи в света на COVID-19 и да приема туристи по възможно най-безопасния начин. Стандартите гарантират надеждност в бизнес отношенията, като свидетелстват пред партньорите за постоянно ниво на качеството на туристическите услуги и продукти. Съпричастни към трудностите, пред които е изправен туристическият сектор в България, създадохме колекция от стандарти, които да подпомогнат функционирането му в пандемичните условия.

Колекцията „СПА и медицински туризъм и COVID-19” е създадена в помощ на туристическите организации, с цел по-лесно и бързо да адаптират услугите и продуктите, които предлагат, към новите изисквания относно здравето и безопастността на клиентите. Условията за развитие на специализираните видове туризъм като здравен, СПА и уелнес, при които услугите се предлагат на закрито, задължава предлагането им да бъде съобразено с изискванията и насоките за намаляване на разпространението на COVID-19.

Колекцията включва следните стандарти и стандартизационни документи:

- БДС ISO 17679:2017 Туризъм и свързаните с него услуги. Уелнес СПА. Изисквания относно услугата (ISO 17679:2016) (на български език) – определя основните процеси по поддръжка и качество на обслужването, които следва да се предоставят на клиентите, както и изисквания за пространството, оборудването, хигиената, системите за безопасност, за персонала и др. Стандартът може да се използва от всички видове места с уелнес и СПА съоръжения, дори ако те са част от хотели или фитнес центрове, но не и за балнеология.

- БДС ISO 17680:2015 Туризъм и свързаните с него услуги. Таласотерапия. Изисквания относно услугата (на български език) – регламентира изисквания за предоставяне на услуги в центровете по таласотерапия, използващи благотворните ефекти на морската среда с лечебни или профилактични цели. Стандартът помага да бъде постигнато добро качество на услугите, отговарящо на потребностите на клиентите, правилно използване на концепцията за таласотерапия, осигуряване на хигиена, безопасност и комфорт на клиентите.

- БДС ISO 21426:2019 Туризъм и свързани с него услуги. Балнеолечение (медицински СПА центрове). Изисквания относно услугата (ISO 21426:2018) (на български език) – определя изискванията за предоставяне на качествени услуги в медицински СПА центрове, използващи естествени лечебни води (с изключение на морска вода) и други природни ресурси.

- БДС ISO 22525:2021 Туризъм и свързаните с него услуги. Медицински туризъм. Изисквания за услугaта (ISO 22525:2020) (на български език) – установява изисквания и препоръки за доставчиците на здравни услуги в медицинския туризъм, за да се отговори на изискванията на клиентите, пътуващи основно по медицински причини.

- СД CWA 5643-1:2021 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия (ISO/PAS 5643:2021) (на български език) – този стандартизационен документ определя основни изисквания и насоки за предотвратяване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия и допълва съществуващите национални препоръки.

- СД CWA 5643-2:2021 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия. Европейска визуална идентичност (на български език) – този стандартизационен документ осигурява визуална идентичност, която да се демонстрира от европейските туристически организации в съответствие с документа CWA 5643-1 и установява изисквания и насоки за използването на визуалната идентичност.

Колекцията е полезна за хотели, предлагащи СПА, уелнес и балнеолечебни услуги, за фитнес центрове и болници.

Колекцията е актуализирана през м. юни 2022 г., като БДС ISO 22525:2021 на английски език е заменен с изданието на български език.

Клиентите, закупили колекцията „СПА и медицински туризъм и COVID-19”, ползват 20 % отстъпка от цената на ръководството на ISO ISO 21101 - Приключенски туризъм. Системи за управление на безопасността. Практическо ръководство за МСП (https://bds-bg.org/bg/iso-21101-prikliuchenski-turizm-sistemi-za-upravlenie-na-bezopasnostta-praktichesko-rkovodstvo-za-msp_p5011.html)

Тази колекция Ви дава 63 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция СПА, медицински туризъм и COVID-19 (Основни стандарти ISO 22525, ISO 21426)
60.60 Публикуван стандарт
13.10.2021 г.