Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Стандарти за места за настаняване и COVID-19 (основен стандарт ISO 22483)

Колекция от стандарти „Стандарти за места за настаняване и COVID-19”

Collection of standards "Standards for accommodation establishments and COVID-19"
21.02.2022 г.

Главна информация

60.60     13.10.2021 г.

BDS

ТК-89

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Пандемията от COVID-19 се отразява пагубно на всички икономически отрасли, като един от най-засегнатите е туризмът, който претърпя огромни загуби, включително и относно работните места. Сега, когато индустрията се опитва да се възстанови в новите условия, постоянно променящите се правила и разпоредби правят това съвсем непроста задача. Европейските и международните стандарти могат да помогнат на туристическия сектор да премине през затрудненията, като му дават възможност да работи в света на COVID-19 и да приема туристи по възможно най-безопасния начин. Стандартите гарантират надеждност в бизнес отношенията, като свидетелстват пред партньорите за постоянно ниво на качеството на туристическите услуги и продукти. Съпричастни към трудностите, пред които е изправен туристическият сектор в България, създадохме колекция от стандарти, които да подпомогнат функционирането му в пандемичните условия.

Колекцията „Стандарти за места за настаняване и COVID-19” е създадена в помощ на туристическите организации, с цел по-лесно и бързо да адаптират услугите, които предлагат, към новите изисквания за здравето и безопасността на клиентите.

Колекцията включва следните стандарти и стандартизационни документи:

- БДС ISO 22483:2020 Туризъм и свързани услуги. Хотели. Изисквания за услугата (ISO 22483:2020) (на български език) – предоставя общи препоръки за всички хотели по отношение на предоставянето на качествена услуга. Стандартът установява изисквания за качество и препоръки за хотели по отношение на персонал, обслужване, събития, развлекателни дейности, безопасност и сигурност, поддържане, чистота, управление на доставките, удовлетвореност на гостите и др.
- БДС ISO 21401:2019 Туризъм и свързаните с него услуги. Система за управление на устойчивостта на местата за настаняване. Изисквания (ISO 21401:2018) (на български език) – цели да помогне на местата за настаняване с различна големина, в различна географска, културна и социална среда, да подобрят устойчивостта на предлаганите от тях дейности.
- СД CWA 5643-1:2021 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия (ISO/PAS 5643:2021) (на български език) – в този стандартизационен документ са определени основни изисквания и насоки за предотвратяване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия и допълва съществуващите национални препоръки.
- СД CWA 5643-2:2021 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия. Европейска визуална идентичност (на български език) – този стандартизационен документ осигурява визуална идентичност, която да се демонстрира от европейските туристически организации в съответствие с документа CWA 5643-1 и установява изисквания и насоки за използването на визуалната идентичност. В него са включени също информационни приложения, свързани с изпълнението (контролен списък), препратки към национални стандарти и протоколи и информация, насочена към потребителя на услугата, предлагана от туристическите организации.
- СД ISO/TS 13811:2016 Туризъм и свързаните с него услуги. Насоки за разработване на екологични спецификации за местата за настаняване (на български език) – в тази техническа спецификация са посочени основни принципи за намаляване на отрицателното и за засилване на положителното въздействие на туризма върху околната среда: запазване на природата и биоразнообразието, намаляване на потреблението на ресурси и на замърсяването – както от отпадъци, така и от шум, и светлина.

Колекцията е актуализирана през м. февруари 2022 г., като СД CWA 5643-1:2021 и СД CWA 5643-2:2021 на английски език са заменени с изданията на български език.

Клиентите, закупили колекцията „Стандарти за места за настаняване и COVID-19”, ползват 20 % отстъпка от цената на ръководството на ISO ISO 21101 - Приключенски туризъм. Системи за управление на безопасността. Практическо ръководство за МСП (https://bds-bg.org/bg/iso-21101-prikliuchenski-turizm-sistemi-za-upravlenie-na-bezopasnostta-praktichesko-rkovodstvo-za-msp_p5011.html)

Тази колекция Ви дава 62 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Стандарти за места за настаняване и COVID-19 (основен стандарт ISO 22483)
60.60 Публикуван стандарт
13.10.2021 г.