Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Стандарти за места за настаняване (основен стандарт ISO 22483)

Колекция от стандарти „Стандарти за места за настаняване”

Collection of standards "Standards for accommodation establishments"
21.02.2022 г.

Главна информация

60.60     13.10.2021 г.

BDS

ТК-89

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Фирмите и организациите, които ползват европейските и международните стандарти гарантират надеждност, като свидетелстват пред клиентите за постоянно ниво на качеството на туристическите услуги и продукти.

Колекцията „Стандарти за места за настаняване” предоставя препоръки и изисквания за повишаване качеството на туристическите услуги и дава сигурност на туристическите организации, че услугите, които предлагат, отговарят на изисквания за здравето и безопасността на клиентите.

Колекцията включва следните стандарти и стандартизационни документи:
- БДС ISO 22483:2020 Туризъм и свързани услуги. Хотели. Изисквания за услугата (ISO 22483:2020) (на български език) – предоставя общи препоръки за всички хотели по отношение на предоставянето на качествена услуга. Стандартът установява изисквания за качество и препоръки за хотели по отношение на персонал, обслужване, събития, развлекателни дейности, безопасност и сигурност, поддържане, чистота, управление на доставките, удовлетвореност на гостите и др.
- БДС ISO 21401:2019 Туризъм и свързаните с него услуги. Система за управление на устойчивостта на местата за настаняване. Изисквания (ISO 21401:2018) (на български език) – цели да помогне на местата за настаняване с различна големина, в различна географска, културна и социална среда, да подобрят устойчивостта на предлаганите от тях дейности.
- СД CWA 5643-1:2021 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия (ISO/PAS 5643:2021) (на английски език) – в този стандартизационен документ са определени основни изисквания и насоки за предотвратяване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия и допълва съществуващите национални препоръки.
- СД CWA 5643-2:2021 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия. Европейска визуална идентичност (на английски език) – този стандартизационен документ осигурява визуална идентичност, която да се демонстрира от европейските туристически организации в съответствие с документа CWA 5643-1 и установява изисквания и насоки за използването на визуалната идентичност. В него са включени също информационни приложения, свързани с изпълнението (контролен списък), препратки към национални стандарти и протоколи и информация, насочена към потребителя на услугата, предлагана от туристическите организации.
- СД ISO/TS 13811:2016 Туризъм и свързаните с него услуги. Насоки за разработване на екологични спецификации за местата за настаняване (на български език) – в тази техническа спецификация са посочени основни принципи за намаляване на отрицателното и за засилване на положителното въздействие на туризма върху околната среда: запазване на природата и биоразнообразието, намаляване на потреблението на ресурси и на замърсяването – както от отпадъци, така и от шум, и светлина.

Колекцията е актуализирана през м. февруари 2022 г., като СД CWA 5643-1:2021 и СД CWA 5643-2:2021 на английски език са заменени с изданията на български език.

Клиентите, закупили колекцията „Стандарти за места за настаняване”, ползват 20 % отстъпка от цената на ръководството на ISO - ISO 21101 - Приключенски туризъм. Системи за управление на безопасността. Практическо ръководство за МСП (https://bds-bg.org/bg/iso-21101-prikliuchenski-turizm-sistemi-za-upravlenie-na-bezopasnostta-praktichesko-rkovodstvo-za-msp_p5011.html)

Тази колекция Ви дава 62 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Стандарти за места за настаняване (основен стандарт ISO 22483)
60.60 Публикуван стандарт
13.10.2021 г.