Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 4677-001:2021

Авиационна и космическа техника. Съединения в авиационни и космически конструкции, получени чрез заваряване и/или запояване. Свързване на метални материали чрез електронно-лъчево заваряване. Част 001: Качество на заварените съединения

Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace constructions - Joints of metallic materials by electron beam welding - Part 001: Quality of welded assemblies

Главна информация

50.60     25.11.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-36

Европейски стандарт

25.160.40  

Обект и област на приложение

Задава общи правила за оценка на качеството на съединенията получени чрез електронно-лъчево заваряване (код 51 съгласно с EN ISO 4063). Прилага по отношение производството/ремонтът на нови части

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 4677-001:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 4677-001:2021
50.60 Край на гласуването
25.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 4677-001