Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 19069-2:2023

Пластмаси. Полипропилен (PP) за формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на свойствата (ISO/DIS 19069-2:2023)

Plastics - Polypropylene (PP) moulding and extrusion materials - Part2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 19069-2:2023)

Главна информация

40.60     13.03.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

83.080.20  

Обект и област на приложение

ISO 19069-2:2016 определя методите за подготовка на пробни тела за изпитване и методите за изпитване, които се прилагат при определяне на свойствата на материали за формоване и екструзия на полипропилен (PP). Дадени са изисквания за работа с материала за изпитване и за кондициониране както на материала за изпитване преди формоване, така и на пробните тела преди изпитване.
Дадени са също така процедурите и условията за изготвяне на пробни тела за изпитване и процедурите за измерване на свойствата на материалите, от които са изработени тези пробни тела. Изброени са свойствата и методите за изпитване, които са подходящи и необходими за охарактеризиране на материалите за формоване и екструзия на РР.
Свойствата са избрани от общите методи за изпитване в ISO 10350-1. Други методи за изпитване, които се използват широко или са от особено значение за тези материали за формоване и екструзия, също са включени в тази част на ISO 19069, както и означените свойства, посочени в ISO 19069-1.
За да се получат възпроизводими и сравними резултати от изпитването, е необходимо да се използват методите за подготовка и кондициониране, размерите на пробните тела и процедурите за изпитване, посочени в този документ. Определените стойности не е задължително да бъдат идентични с тези, получени при използване на пробни тела с различни размери или подготвени по различни процедури.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 19069-2:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 19069-2:2023
40.60 Край на общественото допитване
13.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 19069-2

Въвежда ISO/DIS 19069-2