Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TR XXX:2021

Залепени пръти в дървени конструкции. Проектиране и изпълнение

Bonded-in-rods in timber structures - Design and execution

Главна информация

20.60     4.10.2021 г.

30.99    30.11.2021 г.

BDS

ТК-56

Технически доклад

Обект и област на приложение

Този документ специфицира правилата за проектиране и изпълнение за залепени стоманени пръти с помощта на лепило съгласно EN 17334 в дървени елементи, изработени от лепен ламиниран дървен материал (GLT) и лепена масивна дървесина (GST) съгласно EN 14080, кръстосано ламиниран дървен материал (CLT) съгласно EN 16351 или дървен материал от ламиниран фурнир (LVL) съгласно EN 14374.
Той специфицира изчисляването на характеристичните и проектните стойности на осовата и странична якост на лепения прът и дава указания за определяне на якостта, дължаща се на разрушаване на дървения материал в непосредствена близост до залепения прът. Правилата за проектиране могат да се прилагат към залепени пръти, използвани в съединения или като армировъчни елементи.
Правилата за изпълнение в този документ специфицират изискванията за предварително изготвени залепени пръти при фабрични или подобни на фабриката условия, като носещи елементи.
Този документ обхваща залепени пръти, предназначени за носещи дървени конструкции, изложени на температури до 60 °C за по-дълго време, от експлоатационни класове 1 и 2 и натоварени предимно със статични или квазистатични товари съгласно EN 1990 и EN 1991-1-1.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TR XXX:2021
20.60 Край на периода за коментари
4.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prCEN/TR XXX

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход