Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 5071-1:2022

Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на летливи вещества в пробата за анализ. Част 1: Метод с две пещи (ISO 5071-1:2021)

Brown coals and lignites — Determination of the volatile matter in the analysis sample — Part 1: Two-furnace method
20.01.2022 г.
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     20.01.2022 г.

BDS

ТК-51

Международен стандарт

73.040  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на ISO 5071 се отнася за метод за определяне на летливите вещества в кафяви и лигнитни въглища.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 5071-1:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 5071-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 5071-1:2021