Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10225-3:2019/A1:2022

Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка. Част 3: Горещообработени кухи профили

Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 3: Hot finished hollow sections

Главна информация

40.20     7.04.2022 г.

40.60    16.06.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.10  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за заваряеми конструкционни стомани, изработени от горещообработени безшевни и високочестотни заварени кухи профили, които да се използват при производството на неподвижно закрепени крайбрежни конструкции.
Следните ограничения за дебелина са дадени в този стандарт:
- за безшевни кухи профили до 65 mm включително;
- за HFW кухи профили до 25,4 mm включително.
Могат да бъдат договорени по-големи дебелини, при условие че се спазват техническите изисквания на този европейски стандарт.
Този европейски стандарт е приложим за стомани за крайбрежни конструкции, проектирани да работят в крайбрежния сектор, но не и за стомани, доставяни за производството на подводни тръбопроводи, щрангове, технологично оборудване, технологични тръбопроводи и други комунални услуги. Той е приложим предимно за сектора на Северно море, но може да бъде приложим и в други райони, при условие че се обърне надлежно внимание на местните условия, напр. проектна температура.
ЗАБЕЛЕЖКА Този документ съдържа информативно приложение Е относно предварителната квалификация на стоманите за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции в арктическите райони.
Минимални граници на провлачване до 770 MPa са посочени заедно с ударните свойства при температури до -40 °C.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Изменя
БДС EN 10225-3:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
БДС EN 10225-3:2019/A1:2022
40.20 Начало на обществено допитване
7.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10225-3:2019/prA1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход