Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10284:2022

Фитинги от ковък чугун с краища, свързвани чрез натиск за системи от полиетиленови (PE) тръби

Malleable cast iron fittings with compression ends for polyethylene (PE) piping systems

Главна информация

40.60     30.06.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.40  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за проектиране, експлоатационни показатели и изпитване на фитинги, изработени от ковък чугун (виж също точка 5 Материали) с краища, свързвани чрез натиск, за полиетиленови тръбопроводни системи.
Този документ се прилага за тръбопроводни системи от полиетиленови (PE) материали за различни области на приложение, като водоснабдяване и газоснабдяване, водоразпределение, напояване, отпадъчни води, въздух под налягане и системи газообразни горива.
ЗАБЕЛЕЖКА Продуктите, съответстващи на този документ, използвани за приложения за водоснабдяване, предназначени за човешка консумация, се очаква да съответстват на съответните национални, регионални или местни регулаторни разпоредби, приложими на мястото на употреба. Поради разнообразието и динамиката на изискванията е препоръчително да се проверява съответствието.
Фитингите от ковък чугун, посочени в този стандарт, са от тип краища за свързване чрез натиск на PE тръби или от преходен тип с комбинирани краища за свързване чрез натиск за тръби от различни материали или с комбинирани краища чрез натиск и резба в съответствие с EN 10226-1. Тяхната гама от размери обхваща номинални външни диаметри на PE тръби dn 16 mm до dn 110 mm (DN 10 до DN 100) и размери на тръбната резба ⅜ до 4.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10284:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10284:2022
40.60 Край на общественото допитване
30.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10284