Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14242:2023

Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен анализ. Оптичен емисионен спектрометричен анализ с индуктивно свързана плазма

Aluminium and aluminium alloys - Chemical analysis - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     17.07.2023 г.

BDS

ТК-37

Европейски стандарт

77.040.30     77.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира оптичен емисионен спектрометричен метод с индуктивно свързана плазма (ICP-OES) за анализ на алуминий и алуминиеви сплави.
Този метод е приложим за определяне на силиций, желязо, мед, манган, магнезий, хром, никел, цинк, титан, галий, ванадий, берилий, бисмут, калций, кадмий, кобалт, литий, натрий, олово, антимон, калай, стронций и цирконий в алуминий и алуминиеви сплави.
Съдържанието на определяните елементи би трябвало да бъде поне 10 пъти по-високо от съответните граници на откриваемост.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14242:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14242:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14242:2023