Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12166:2022

Мед и медни сплави. Телове за общи цели

Copper and copper alloys - Wire for general purposes

Главна информация

40.60     27.10.2022 г.

BDS

ТК-20

Европейски стандарт

77.150.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира химичния състав, изискванията към свойствата и допустимите отклонения от размерите на телове от медни сплави, произведени чрез изтегляне, валцуване или пресуване, предназначени за общи цели и производство на пружини и скрепителни елементи.
Специфицирани са също процедурите за вземане на проби и методите за изпитване за потвърждаване на съответствието с изискванията на този европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12166:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12166:2022
40.60 Край на общественото допитване
27.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12166