Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12166:2022

Мед и медни сплави. Телове за общи цели

Copper and copper alloys - Wire for general purposes

Главна информация

40.20     18.08.2022 г.

40.60    27.10.2022 г.

BDS

ТК-20

Европейски стандарт

77.150.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира химичния състав, изискванията към свойствата и допустимите отклонения от размерите на телове от медни сплави, произведени чрез изтегляне, валцуване или пресуване, предназначени за общи цели и производство на пружини и скрепителни елементи.
Специфицирани са също процедурите за вземане на проби и методите за изпитване за потвърждаване на съответствието с изискванията на този европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12166:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12166:2022
40.20 Начало на обществено допитване
18.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12166

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход