Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12165:2022

Мед и медни сплави. Деформирани и недеформирани заготовки за коване

Copper and copper alloys - Wrought and unwrought forging stock

Главна информация

40.60     27.10.2022 г.

BDS

ТК-20

Европейски стандарт

77.150.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт спецефицира химичния състав, изискванията към свойствата и допустимите отклонения от размерите на заготовки за коване от мед и медни сплави.
Специфицирани са също така и процедурите за вземане на проби и методите за изпитване за потвърждаване на съответствието с изискванията на този Европейски стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12165:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12165:2022
40.60 Край на общественото допитване
27.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12165