Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12167:2022

Мед и медни сплави. Профили и пръти за общи цели

Copper and copper alloys - Profiles and bars for general purposes

Главна информация

40.60     27.10.2022 г.

BDS

ТК-20

Европейски стандарт

77.150.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира химичния състав, изискванията към свойствата и допустимите отклонения от размерите на профили, включително профили с форма на напречното сечение L, T, U и пръти от медни сплави, произведени чрез изтегляне или пресуване.
Този европейски стандарт се прилага за профили с форма на напречното сечение L, T, U, които биха се вписали в окръжност с диаметър, максимум 180 mm и за пръти с дебелина от 3 mm до 60 mm, включително и с широчина от 6 mm до 120 mm, включително.
Специфицирани са също така и процедурите за вземане на проби и методите за изпитване за потвърждаване на съответствието с изискванията на тази европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12167:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12167:2022
40.60 Край на общественото допитване
27.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12167