Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1177:2018+AC:2019/A1:2022

Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщането

Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation

Главна информация

40.60     2.04.2022 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя апарата за изпитване и методите за изпитване на удар за определяне на затихването на удара на настилка чрез измерване на ускорението, изпитвано по време на удар. Апаратите за изпитване в съответствие с този стандарт са приложими за изпитвания, извършени в лаборатория или на място по един от описаните методи.
ЗАБЕЛЕЖКА Методите за изпитване, описани в този стандарт, са приложими и за зони на удар, изисквани в други стандарти, освен за оборудване за детски площадки, напр. за фитнес уреди на открито и уреди за паркур

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1177:2018+AC:2019

Изменя
БДС EN 1177:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1177:2018+AC:2019/A1:2022
40.60 Край на общественото допитване
2.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1177:2018+AC:2019/prA1:2022