Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60984:2021

Работа под напрежение. Електроизолационни ръкави

Live working - Electrical insulating sleeves

Главна информация

10.99     20.09.2021 г.

20.60    7.03.2022 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     29.240.20     29.260.99     13.26  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 60984:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60984:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
20.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60984

Въвежда IEC 60984 ED3