Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 19807-1:2022

Нанотехнологии. Магнитни наноматериали. Част 1: Спецификация на характеристиките и измерванията на магнитни наносуспензии (ISO/TS 19807-1:2019)

Nanotechnologies - Magnetic nanomaterials - Part 1: Specification of characteristics and measurements for magnetic nanosuspensions (ISO/TS 19807-1:2019)
17.08.2022 г.

Главна информация

60.60     17.08.2022 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

07.120  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя характеристиките на магнитните наносуспензии, които трябва да бъдат измерени, и изброява методите за измерване на тези характеристики.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 19807-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 19807-1:2022

Въвежда ISO/TS 19807-1:2019