Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС HD 60364-5-52:2011/A1:2022

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Проводникови системи

Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems

Главна информация

40.20     3.03.2023 г.

40.60    12.05.2023 г.

BDS

ТК-49

Хармонизационен документ

13.260     91.140.50     13.26  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-5-52:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС HD 60364-5-52:2011/A1:2022
40.20 Начало на обществено допитване
3.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда HD 60364-5-52:2011/prA1:2023

Въвежда IEC 60364-5-52/AMD1 ED3

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход