Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Електронна компетентност (основен стандарт EN 16234)

Колекция стандарти „Електронна компетентност за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори“

Collection of standards on e-Competence Framework for ICT Professionals in all sectors

Главна информация

60.60     21.09.2021 г.

BDS

ТК-57

Нито един от другите типове

английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Европейската рамка за електронна компетентност е разработена от голяма група европейски експерти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и човешките ресурси в контекста на CEN/ISSS.
https://bds-bg.org/bg/admin/otobul/imis/hdmproject/bds:proj:120114/edit?tl=en
Европейските стандарти и стандартизационни документи за електронна компетентност от серията EN 16234 Рамка за електронна компетентност (e-CF) са въведени като български стандарти и стандартизационни документи. Те са включени в колекция, която предоставя на потребителите интегриран и неутрален стандартен език на ЕС относно ИКТ професионални компетенции, роли, умения и знания.

Тя е подходяща за прилагане от:

- Компании, предоставящи ИКТ услуги, и потребители на услугите;
- Специалисти, мениджъри и отдели за човешки ресурси, работещи в областта на ИКТ;
- Институции в областта на професионалното образование и обучение, включително висшето образование;
- Социалните партньори (синдикати и асоциации на работодатели), професионални асоциации, органи за акредитиране, валидиране и оценяване;
- Лица, ангажирани в областта на пазарните анализи и разработването на политики;
- други организации и заинтересовани страни в публичния и частния сектор.
Колекцията включва следните стандарти на английски език:
- БДС EN 16234-1:2020 Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 1: Рамка - осигурява позоваване на 41 компетенции, които се изискват и прилагат на работното място свързано с ИКТ, като се използва общ език за компетентности, умения и професионални нива, които могат да бъдат разбрани в цяла Европа.

- СД CEN/TR 16234-2:2021 Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 2: Ръководство на потребителя - подпомага разбирането, прилагането и използването на EN 16234 (всички части) Рамка за електронна компетентност (e-CF) - Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори.

- СД CEN/TR 16234-3:2021 Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 3: Методология - подпомага методологията, основана на разработване, внедряване и поддържане на EN 16234 (всички части) Рамка за електронна компетентност (e-CF) - Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори.

- СД CEN/TR 16234-4:2021 Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 4: Примери - предоставя поредица от практически примери подпомагащи разбирането, прилагането и използването на EN 16234 Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори (всички части).

Тази колекция Ви дава 45 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Електронна компетентност (основен стандарт EN 16234)
60.60 Публикуван стандарт
21.09.2021 г.