Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17201-6:2022

Акустика. Шум от стрелбища. Част 6: Измервания на звуково налягане в близост до източника за определяне на експозицията на звук (ISO 17201-6:2021)

Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound (ISO 17201-6:2021)
14.06.2022 г.

Главна информация

60.60     14.06.2022 г.

BDS

ТК-82

Европейски стандарт

13.140     95.020     97.220.10     17.140.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя методи за регистриране измененията във времето на звуковото налягане, произведено или чрез стрелба с калибри по-малки от 20 mm, или чрез взривяване на експлозивни заряди с по-малко от 50 g тротилов еквивалент в района на стрелбището на места, които представляват интерес по отношение на експозицията на звук от страна на стрелеца или на друго лице на стрелбището. Измененията във времето на звуковото налягане може да бъде основа за по-нататъшни анализи на този тип звук на места, които представляват интерес.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17201-6:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17201-6:2022

Въвежда ISO 17201-6:2021