Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 1993-1-101:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-101: Алтернативен метод за елементи, подложени на огъване и натиск

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-101: Alternative interaction method for members in bending and compression

Главна информация

50.20     28.04.2022 г.

50.60    7.07.2022 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

(1) Този документ предоставя алтернативен метод за проверка на устойчивостта на стоманени елементи, натоварени с осова сила на натиск и огъващ момент, позовавайки се на EN 1993-1-1.
ЗАБЕЛЕЖКА: За приложимостта на този документ виж точка 4.
(2) Методът, даден в този документ, се прилага за стоманени елементи с постоянно двойно симетрично напречно сечение, натоварени с осова сила на натиск и огъване по две оси.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 1993-1-101:2022
50.20 Начало на официално гласуване
28.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN/TS 1993-1-101

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход