Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 1993-1-101:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-101: Алтернативен метод на взаимодействие за елементи, подложени на огъване и натиск

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-101: Alternative interaction method for members in bending and compression
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.010.30     91.080.13  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) Този документ предоставя алтернативен метод за проверка на устойчивостта на стоманени елементи, натоварени с осова сила на натиск и огъващ момент, позовавайки се на EN 1993-1-1.
ЗАБЕЛЕЖКА: За приложимостта на този документ виж точка 4.
(2) Методът, даден в този документ, се прилага за стоманени елементи с постоянно двойно симетрично напречно сечение, натоварени с осова сила на натиск и огъване по две оси.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 1993-1-101:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 1993-1-101:2022