Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-5 rev:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling

Главна информация

20.60     10.01.2022 г.

30.99    10.05.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-5 предоставя правила за конструктивно проектиране на стоманени носещи пилоти и стоманени шпунтови стени.
(2) EN 1993-5 предоставя правила за конструктивно проектиране на фундаменти и подпорни стени, конструирани с използване на стоманени пилоти.
(3) EN 1993-5 е приложим за:
- стоманени пилотни фундаменти за строителни съоръжения на сушата или над вода;
- временни или постоянни конструкции, необходими за изпълнението на стоманени пилоти;
- временни или постоянни подпорни конструкции, съставени от стоманени пилоти.
(4) EN 1993-5 не се прилага за:
- крайбрежни платформи;
- кнехтове;
- елементи за армиране на земна основа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Елементите за армиране на земна основа включват земни болтове; почвени гвоздеи; шприцван бетон; телени мрежи и облицовъчни елементи.
(5) EN 1993-5 не обхваща следните аспекти:
- геотехническо проектиране;
- сеизмично проектиране.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За геотехническо проектиране следва да се използва EN 1997 (всички части).
ЗАБЕЛЕЖКА 2: За ефектите от движения на земната основа, породени от земетресение, следва за се използва EN 1998-5.
(6) EN 1993-5 предоставя методи за проектиране чрез изчисления и за проектиране, подпомогнато с изпитвания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-5:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-5 rev:2022
20.60 Край на периода за коментари
10.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-5 rev