Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-4-2 rev:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Главна информация

40.10     23.10.2023 г.

40.20    7.03.2024 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

23.020.10     91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-4-2 предоставя правила за конструктивното проектиране на вертикални цилиндрични, конични и повдигнати надземни стоманени резервоари за съхранение на течни продукти.
(2) EN 1993-4-2 е приложим за изчисляване на носимоспособност на цилиндрични стени и равно дъно, конструирани от неоребрени плочи. Обхванато е проектирането на конични и куполообразни покриви като черупкови конструкции (неподпрени) или подпрени на рамкова конструкция (подпрени).
(3) EN 1993-4-2 не се прилага за следното:
а) резервоари с обща вместимост, по-малка от 5 m3 (5 000 l);
b) резервоари с изпъкнало дъно с диаметър, по-малък от 5 m;
с) резервоари с характеристично вътрешно налягане над нивото на течността, по-голямо от 500 mbar (виж Директивата за съдове под налягане)
d) изчислителна температура на метала извън границите, определени в точка 5;
е) резервоари с правоъгълни и други некръгли платформи;
f) резервоари, изложени на пожар;
g) плаващи покриви и покрития;
h) резервоари, съответстващи на европейския стандарт EN 14620;
i) спомагателни конструкции като стълби, платформи, дюзи, тръби и врати за достъп.
(4) Правилата в този стандарт са използваеми също за проектиране на резервоари с вместимост, по-малка от 5 m3.
(5) EN 1993-4-2 е приложим само за изискванията за носимоспособност и устойчивост на стоманени резервоари. Други проектни изисквания са дефинирани в други части на Еврокодовете (EN 1990 до EN 1999) включително EN 1997 за фундаменти и слягания, както и EN 1090 за производство и монтаж. Друга полезна информация е дадена в EN 14015 за резервоари при нормална температура на околната среда и EN 14620 за криогенни резервоари. Тези други изисквания включват фундаменти и слягания, функционални характеристики и детайли като отвори за наблюдение, фланци и устройства за пълнене.
(6) EN 1993-4-2 обхваща само резервоари със стоманена конструкция, както са определени в EN 1991-4, от групи 1, 2 и 3. Правилата за резервоари от група 1 са също използваеми за проектиране на резервоари от група 0. Този стандарт не обхваща резервоари от група 4.
(7) Предписания във връзка със специалните изисквания за сеизмично проектиране са дадени в EN 1998-4, който допълва или приспособява предписанията на Еврокод 3 специално за тази цел.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-4-2:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-4-2 rev:2022
40.10 Превод на проекта на официалните езици
23.10.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-4-2