Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1329-1:2021/NA:2021

Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата. Национално приложение

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system. National Annex

Главна информация

40.60     22.01.2022 г.

BDS

ТК-81

Чисто национален стандарт

23.040.20     91.140.80  

Обект и област на приложение

Този документ определя националните изисквания за определяне на показатели на характеристиките на
тръби, свързващи части и системата с гладки вътрешни и външни повърхности на стената и с плътни стени,
изработени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за тръбопроводни системи за:
− приложения в сгради (код за област на приложение “В”) за канализация и отвеждане на отпадъчни
води (ниска и висока температура);
− приложения за системи едновременно и за канализация и отвеждане на отпадъчни води (ниска и
висока температура), и за подземни тръбопроводни ситеми в структурата на сгради (код за област
на приложение “ВD”);
Тръбите от PVC-U, свързващите части и системата, обхванати от този документ допълнително се прилагат и
за предназначени за следните цели:
- вентилационна част на тръбопроводна отвеждаща система;
− канализация в конструкцията на сградата за отвеждане на дъждовна вода.
Този документ не противоречи на БДС EN 1329-1:2021 и се отнася за точка 1 и точка 12, в които се правят
национални допълнения и уточнения, като се вземат предвид климатичните и географските условия в
страната, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1329-1:2021/NA:2021
40.60 Край на общественото допитване
22.01.2022 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход