Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13598-2:2020/NA:2021

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни камери. Национално приложение (NА)

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers. National Annex

Главна информация

40.60     22.01.2022 г.

BDS

ТК-81

Чисто национален стандарт

23.040.20     93.030     23.040.05  

Обект и област на приложение

Този документ установява националните изисквания за определяне показатели на характеристиките за
шахти и ревизионни камери, произведени от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен
(PP) и полиетилен (PE), предназначени за безнапорни подземни отводнителни и канализационни системи,
до максимална дълбочина от 6 m от земната повърхност до долния край на дъното на шахта или
ревизиопнна камера.
Този документ обхваща шахти и ревизионни камери с дъна, имащи канал за потока и съединенията им към
тръбопроводната система и които са предназначени за употреба в пешеходни зони или зони с трафик на
автомобили, извън конструкцията на сгради, но могат да се използват и в зони без трафик на автомобили.
Този документ се отнася за шахти и ревизионни камери, отговарящи на EN 13598-2 и изработени от
предписан набор от елемнти, които са произведени от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U),
полипропилен (PP), полипропилен с минерален модификатор (PP-MD) или полиетилен (PE) и комплектувани
заедно.
Елементите на шахтата и ревизионната камера могат да бъдат произведени чрез различни методи,
например екструзия, леене под налягане, ротационно формуване, формуване под ниско налягане или
конфекционирани.
Този документ отчита изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на
строителните продукти във връзка с климатичните и географски условия в страната, както и на
установените регионални и национални традиции и строителен опит

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13598-2:2020/NA:2021
40.60 Край на общественото допитване
22.01.2022 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход