Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13598-1:2020/NA:2021

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части и плитки ревизионни камери. Национално приложение (NА)

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers. National Annex

Главна информация

40.60     22.01.2022 г.

BDS

ТК-81

Чисто национален стандарт

23.040.20     93.030     23.040.05  

Обект и област на приложение

Този документ установява националните изисквания за определяне показатели на характеристиките на
спомагателни свързващи части и плитки камери, монтирани подземно в безнапорни отводнителни и
канализационни системи и произведени от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен
(PP), полипропилен с минерален модификатор (PP- MD) или полиетилен (PE), предназначени за:
─ безнапорно подземно отводняване и канализация извън конструкцията на сгради (код за област на
приложение на приложение "U"), и
─ безнапорно подземно отводняване и канализация и в конструкцията на сгради (код за област на
приложение на приложение "D") и извън конструкцията на сгради.
Този документ отчита изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на
строителните продукти във връзка с климатичните и географски условия в страната, както и на
установените регионални и национални традиции и строителен опит.
Това национално приложение се отнася за следните видове спомагателни свързващи части:
─ уплътнени свързващи части за достъп;
─ капаци с място за почистване с пръти;
─ тройници за почистване;
─ седла за механично свързване.
Свързващите части може да бъдат произведени чрез различни методи, например леене под налягане,
ротационно леене, спираловидно формуване или конфекционирани от елементи, произведени съгласно
други стандарти и свързването може да бъде чрез:
— Съединения с еластомерен уплътнителен пръстен;
— За PVC-U залепени съединения;
— За PP и PE заварени съединения.
Спомагателните свързващи части, обхванати от този документ са предназначени за използване в
пешеходни зони, с изключение на тройници и механични седла, които може да се използват и в зони за
трафик на автомобили.
Спомагателните свързващи части може да бъдат монтирани на максимална дълбочина от 6,0 m от нивото на
земята, с изключение на капаците.
Плитките камери съгласно този документ са предназначени да се използване в отводнителни тръби от
сгради до улични колектори, разположени в пешеходни зони над нивото на подпочвените води, на
максимална дълбочина 2,0 m от нивото на земята до дъното на главния канал.
Този документ обхваща плитки камери с основи на профила на потока и техните съединения към
тръбoпроводната система, които може да бъдат произведени по различни методи, например леене под
налягане, ротационно формуване, спираловидно навиване или конфекционирани от елементи, произведени
съгласно други стандарти.
Продуктите, които се обхващат от този документ, може да се използват с тръби, свързващи части и други
елементи, съответстващи на някой от стандартите за пластмасови продукти, изброени в точка 2 на БДС EN
13598-1:2020, при условие че техните размери са съвместими

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13598-1:2020/NA:2021
40.60 Край на общественото допитване
22.01.2022 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход