Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Управление на иновациите (основен стандарт ISO 56000)

Колекция Управление на иновациите

Collection Innovation management
23.01.2023 г.

Главна информация

60.60     13.09.2021 г.

BDS

ЕРГ 10

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

„Иновациите са горивото, което движи успешния бизнес. А организациите, които дават на мениджърите и служителите си инструментите да реагират и да се възползват максимално от възможностите, както вътрешни, така и външни, са в добра позиция да увеличават печалбите си, да подобряват здравето и благосъстоянието на служителите си, а оттам и на обществото като цяло. С въведени ефективни системи за управление на иновациите, организациите - както големи, така и малки - могат не само да бъдат в по-добра позиция за постигане на целите си за растеж на бизнеса, но и по-гъвкави и по-подготвени да отговорят на неочаквани предизвикателства.“ (От брошурата „ISO and innovation“)

Водещият стандарт в предлаганата колекция е БДС EN ISO 56002:2021 „Управление на иновации. Система за управление на иновациите. Ръководство“.

Колекцията е актуализирана през м. януари 2023 г., като изданието на английски език на СД CEN ISO/TR 56004:2021 е заменено с изданието на български език.

Колекцията съдържа следните стандарти:

- БДС EN ISO 56000:2021 Управление на иновации. Основни принципи и речник (ISO 56000:2020) (на български език) – съдържа термини и определения, основните понятия и принципи на управлението на иновации. Термините и определенията се отнасят за всички стандарти от серията за системи за управление на иновации.

- БДС EN ISO 56002:2021 Управление на иновации. Система за управление на иновациите. Ръководство (ISO 56002:2019) (на български език) – предоставя насоки за създаване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на иновации, която да се използва във всички организации. Насоките в този документ са общи и се отнасят за всички видове иновации: продукт, услуга, процес, модел и метод, от начални до радикални иновации.

- БДС EN ISO 56003:2021 Управление на иновации. Средства и методи при партньорство за иновации. Ръководство (ISO 56003:2019) (на български език) – описва рамката за партньорство за иновации и примерните начини за вземане на решение за встъпване в партньорство за иновации, идентифициране, оценка и избор на партньори, оценяване на ползите и предизвикателства на партньорството, управление на партньорските взаимодействия.

- СД CEN ISO/TR 56004:2021 Оценяване на управлението на иновации. Ръководство (ISO/TR 56004:2019) (на български език) – документът разяснява защо е полезно да се извършва оценяване на управлението на иновации, какво и как да се оценява и същевременно да се увеличат максимално получените ползи.

- БДС EN ISO 56005:2021 Управление на иновации. Методи и инструменти за управление на интелектуалната собственост. Ръководство (ISO 56005:2020) (на английски език) – описва ролята на интелектуалната собственост в управлението на иновациите; подпомага решаването на редица въпроси на стратегическо и оперативно ниво, като създаване в организацията на стратегия за интелектуалната собственост в подкрепа на иновациите.

- БДС ISO 56006:2022 Управление на иновации. Инструменти и методи за управление на стратегическа информация. Указания (ISO 56006:2021) (на английски език) – подпомага събирането на стратегическа информация за управлението на иновации. Стратегическата информация не се ограничава само до иновационни дейности; може да се прилага във всички области, където се изискват знания за вземане на стратегически решения и последващи действия.

Колекцията включва и преведената на български език брошура на ISO „ISO and innovation“.

Тази колекция дава 36 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Управление на иновациите (основен стандарт ISO 56000)
60.60 Публикуван стандарт
13.09.2021 г.