Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14682:2023

Безопасност на детско облекло. Връзки и шнурове на детско облекло. Изисквания

Safety of children's clothing - Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications

Главна информация

40.60     22.06.2023 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

61.020     97.190  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за шнурове и връзки за облекла за деца, включително костюми за маскиране и облекла за ски за деца до 14-годишна възраст.
В обекта на приложение на този европейски стандарт не е възможно да се обхванат всички потенциални опасности, които може да създаде небезопасното облекло.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14682:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14682:2023
40.60 Край на общественото допитване
22.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 14682