Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61951-2:2017/A1:2023

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Преносими затворени акумулаторни клетки и батерии. Част 2: Никел-метал хидридни (IEC 61951-2:2017/A1:2022)

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 2: Nickel-metal hydride
18.04.2023 г.

Главна информация

60.60     18.04.2023 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Няма наличен обхват

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61951-2:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61951-2:2017/A1:2023
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61951-2:2017/A1:2022

Въвежда IEC 61951-2:2017/AMD1:2022 ED4