Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60601-2-46:2022

Електромедицински апарати. Част 2-46: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на операционни маси

Medical electrical equipment - Part 2-46: Particular requirements for the basic safety and essential performance of operating tables

Главна информация

40.60     3.06.2022 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140     11.14  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

IEC 60601-2-46 определя изискванията за основна безопасност и съществени характеристики на операционни маси дори и да нямат електрически части, включително за транспортиране на основната част и подпорите на операционната маса. Това второ издание отменя и заменя първото издание публикувано през 1998г. Това издание на IEC 60601-2-46 беше променено съгласно структурата на IEC 60601-1:2005.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2017/745

Регламент за медицинските изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-46:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60601-2-46:2022
40.60 Край на общественото допитване
3.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60601-2-46:2022

Въвежда IEC 60601-2-46 ED4