Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 3252:2023

Прахова металургия. Речник (ISO/FDIS 3252:2022)

Powder metallurgy - Vocabulary (ISO/FDIS 3252:2022)

Главна информация

60.55     3.03.2023 г.

60.60   

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

01.040.77     77.160  

Обект и област на приложение

Този документ определя термини, свързани с праховата металургия. Праховата металургия е отрасъл на металургията, който се отнася до производството на метални прахове или на изделия, направени от такива прахове със или без добавяне на неметални прахове, чрез прилагане на процеси на формуване и спичане.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3252:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 3252:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
3.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN ISO 3252

Въвежда ISO 3252:2023