Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1080:2021

Защитни каски срещу удар за малки деца

Impact protection helmets for young children

Главна информация

10.99     25.08.2021 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията и методите за изпитване на каски, предназначени за използване от малки деца, докато упражняват дейности, свързани с дейности на открито, при които съществува доказан риск за нараняване на главата. Изискванията и съответните методи за изпитване се отнасят за следното:
- конструкция, включително зрително поле;
- свойства, отнасящи се до поглъщане енергията на удара;
- свойства на системата за закрепване, включително каишка за брадата, затягащи приспособления и система за саморазедняване;
- маркировка и информация.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1080:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1080:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
25.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1080 rev