Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1078:2022

Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки

Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

Главна информация

20.60     10.03.2022 г.

30.99    1.07.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията и методите за изпитване на каски, носени от потребители на велосипеди, скейтбордове и ролкови кънки.
Изисквания и съответстващите им методи за изпитване са дадени за следното:
- конструкция, включително зрително поле;
- свойства при поглъщане на удар;
- свойства на системата за задържане, включително каишка за брадата и приспособления за закопчаване;
- маркировка и информация.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1078:2012+A1:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1078:2022
20.60 Край на периода за коментари
10.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1078 rev