Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62453-302:2023

Спецификация на интерфейс на средства на полеви устройства (FDT). Част 302: Интегриране на комуникационен профил - IEC 61784 CPF 2 (IEC 62453-302:2023)

Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 2

Главна информация

50.60     29.09.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-21

Европейски стандарт

25.040.40     35.100.05     35.110     35.11  

Обект и област на приложение

Фамилия комуникационни профили 2 (известна като CIPTM1) определя комуникационни профили въз основа на IEC 61158-2 Тип 2, IEC 61158-3-2, IEC 61158-4-2, IEC 61158-5-2, IEC 61158-6-2, и IEC 62026-3. Основните профили CP 2/1 (ControlNetTM2), CP 2/2 (EtherNet/IPTM3) и CP 2/3 (DeviceNetTM1) са определени в IEC 61784-1 и IEC 61784-2. Допълнителен комуникационен профил (CompoNetTM1), също базиран на CIPTM, е определен в [15].
Тази част от IEC 62453 предоставя информация за интегриране на технологията CIPTM в спецификацията на интерфейса на FDT (IEC 62453-2).
Тази част на IEC 62453 определя комуникационни и други услуги.
Тази спецификация нито съдържа спецификацията на FDT, нито я променя.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62453-302:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62453-302:2023
50.60 Край на гласуването
29.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62453-302:2023

Въвежда IEC 62453-302:2023 ED3