Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12449:2022

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли тръби за общи цели

Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes

Главна информация

50.60     29.12.2022 г.

BDS

ТК-20

Европейски стандарт

23.040.15     77.120.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира химичния състав, изискванията към свойствата и допустимите отклонения от размерите и формата на безшевни кръгли тръби от мед и медни сплави за общи цели, доставяни с размери на външния диаметър в диапазона от 3 mm до 450 mm, включително и с дебелина на стената от 0,3 mm до 20 mm, включително.
Определени са също и процедурите за вземане на проби и методите за изпитване с цел потвърждаване на съответствието с изискванията на този европейски стандарт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тръби, които са с външен диаметър по-малък от 80 mm и/или дебелина на стената по-голяма от 2 mm от някои видове сплави и по-често се използват за механична обработка, са определени в EN 12168.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12449:2016+A1:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12449:2022
50.60 Край на гласуването
29.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12449