Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 80601-2-26:2020/A1:2022

Електромедицински апарати. Част 2-26: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на електроенцефалографи

Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs

Главна информация

40.60     3.12.2021 г.

20.60    17.01.2022 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.55     11.040.99     11.040.01  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 80601-2-26:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 80601-2-26:2020/A1:2022
40.60 Край на общественото допитване
3.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 80601-2-26:2020/prA1:2021

Въвежда IEC 80601-2-26/AMD1 ED1