Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 45006:2023

Здраве и безопасност при работа. Указания за организациите за предотвратяване и управляване на заразни заболявания (ISO/DIS 45006:2022)

Occupational health and safety management — Guidelines for organizations on preventing and managing infectious diseases

Главна информация

40.60     3.01.2023 г.

BDS

ТК-34

Международен стандарт

13.100  

Обект и област на приложение

Този документ дава насоки за организации как да предотвратят излагането на и управляването на рисковете свързани с инфекциозни заболявания, които: - представляват риск от тежко заболяване или смърт и могат да повлияят на здравето, безопасността и благосъстоянието на работниците и съответните заинтересовани страни; - представляват по-нисък риск за здравето, но имат значително въздействие върху организацията, нейните работници и съответните заинтересовани страни. Този документ е приложим за организации от всички големини и сектори. Забележка: Приложимото законодателство и насоки се предоставят от правителството, регулаторните органи и здравните органи за специфичен контрол при инфекции за защита на работниците в клинични условия и други здравни заведения и за дейности при работа върху или с патогенни микроорганизми.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 45006:2023
40.60 Край на общественото допитване
3.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/DIS 45006