Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61039:2023

Класификация на изолационни течности (IEC 61039 ED3)

Classification of insulating liquids

Главна информация

40.20     8.09.2023 г.

40.60    17.11.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

29.040.10  

Обект и област на приложение

Този международен стандарт установява подробна класификация на фамилията N (изолационни течности), която принадлежи към клас L (смазочни материали, индустриални масла и сродни продукти) в съответствие с ISO 8681 и ISO 6743-99, засягайки продуктовите категории, които включват продукти, получени от преработката на нефт , синтетични химически продукти и синтетични и природни естери. Този стандарт се прилага за неработили течности. За течности в експлоатация може да са необходими допълнителни изпитвания, за да се гарантира съответствие с този стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61039:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61039:2023
40.20 Начало на обществено допитване
8.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 61039:2023

Въвежда IEC 61039 ED3

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход