Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60567:2023

Електрически съоръжения, запълнени с масло. Вземане на проби от свободни газове и анализ на свободни и разтворени газове. Ръководство (IEC 60567 ED5)

Oil-filled electrical equipment - Sampling of free gases and analysis of free and dissolved gases - Guidance

Главна информация

40.60     21.04.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

29.040.10  

Обект и област на приложение

Този международен стандарт се отнася до техниките за вземане на проби от свободни газове от газосъбиращи релета от силови трансформатори. Описани са три метода за вземане на проби от свободни газове.
Техниките за вземане на проби от масло от оборудване, напълнено с масло, като силови и измервателни трансформатори, реактори, втулки, напълнени с масло кабели и напълнени с масло кондензатори тип резервоар, вече не са в обхвата на този стандарт, а вместо това са описани в 4.2 на IEC 60475:2011 г.
Преди да се анализират газовете, разтворени в масло, те трябва да се извлекат (екстрахират) от него. Описани са три основни метода, като единият използва екстракция чрез вакуум (Toepler и частично дегазиране), другият е чрез изместване на разтворените газове в резултат на барботиране на газ-носител през маслената проба (stripping) и последният е чрез разделяне на газовете между маслената проба и малък обем от газ-носител (headspace). След екстракцията, газовете се анализират количествено чрез газова хроматография; описан е метод за анализ. Свободните газове от газосъбирателните релета се анализират без предварителна подготовка. Предпочитаният метод за осигуряване на ефективността на оборудването за извличане на газ и за анализ на газ, разглеждани като единна система, е да се дегазират проби от масло, приготвени в лабораторията и съдържащи известни концентрации на газове („стандарти газ в масло“) и количествено анализиране на извлечените газове. Описани са два метода за приготвяне на стандарти газ-в-масло.
За ежедневни проверки на калибрирането на хроматографа е удобно да се използва стандартна газова смес, съдържаща подходящо известно количество от всеки от газовите компоненти, в съотношение, подобно на съотношенията на газовете, извлечени от трансформаторни масла.
Описаните техники отчитат, от една страна, проблемите, характерни за анализите, свързани с изпитванията за целите на приемане в предприятията, където съдържанието на газ в маслото обикновено е много ниско, и, от друга страна, проблемите, дължащи се на оборудването за наблюдение на място, където транспортирането на пробите може да бъде без налягане, по въздуха, и могат да се появят значителни разлики в температурата на околната среда между предприятието и лабораторията за изпитване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60567:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60567:2023
40.60 Край на общественото допитване
21.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60567:2023

Въвежда IEC 60567 ED5