Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61203:2023

Синтетични естери. Указания за поддръжка и употреба в електрическо оборудване (IEC 61203 ED2)

Synthetic esters - Guidelines for maintenance and use in electrical equipment

Главна информация

40.20     8.09.2023 г.

40.60    17.11.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

29.040.10     29.180     29.18  

Обект и област на приложение

Този документ предоставя процедурите и надзора, необходими за използването и поддръжката на синтетични естери в трансформатори и друго електрическо оборудване. Този документ е приложим за синтетични естери, първоначално доставени в съответствие с IEC 61099 и други приложими стандарти в трансформатори, комутационни и електрически апарати, където вземането на проби в течно състояние е практично и където се прилагат нормалните работни условия, посочени в спецификациите на оборудването. Този документ също е предназначен да помогне на оператора на енергийно оборудване да оцени състоянието на синтетичния естер и да го поддържа в работоспособно състояние. Той също така осигурява обща основа за изготвянето на по-специфични и пълни вътрешни правила за работа. Документът включва препоръки за изпитвания и процедури за оценка и очертава методи за възстановяване и рециклиране на течността, когато е необходимо.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61203:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61203:2023
40.20 Начало на обществено допитване
8.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 61203:2023

Въвежда IEC 61203 ED2

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход