Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60422:2023

Минерални изолационни масла в електрически съоръжения. Указания за надзор и експлоатация (IEC 60422 ED5)

Mineral insulating oils in electrical equipment - Supervision and maintenance guidance

Главна информация

40.60     16.06.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

29.040.10  

Обект и област на приложение

Този стандарт предоставя указания за мониторинг и приложимите процедури при употреба и поддръжка на минерални изолационни масла и други течности на основата на въглеводороди, в трансформатори и друго електрическо оборудване.
Този стандарт е приложим за минерални изолационни масла, доставяни в съответствие с IEC 60296, в трансформатори, разпределителни уреди и други електрически апарати, където вземането на проби от масло е разумно осъществимо и където се прилагат нормалните работни условия, посочени в спецификациите на оборудването.
Този стандарт също е предназначен да помогне на оператора на енергийно оборудване да оцени състоянието на маслото и да го поддържа в работно състояние. Той също така осигурява основата за изготвяне на по-конкретни и пълни практически правилници на местата на ползване.
Стандартът включва препоръки относно изпитвания и процедури за оценка и очертава методи за възстановяване и регенериране на масла и очистване на масла, замърсени с полихлорирани бифенили (PCBs).
ЗАБЕЛЕЖКА: Мониторингът на състоянието на електрическо оборудване, например чрез анализ на разтворени газове, фуранови съединения или други начини, е извън обхвата на този стандарт

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60422:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60422:2023
40.60 Край на общественото допитване
16.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60422:2023

Въвежда IEC 60422 ED5