Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 80601-2-78:2020/A1:2022

Електромедицински апарати. Част 2-78: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински роботи за рехабилитация, оценяване, компенсация или облекчаване на страданията

Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-78: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical robots for rehabilitation, assessment, compensation or alleviation

Главна информация

40.60     19.11.2021 г.

20.60    5.01.2022 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2017/745

Регламент за медицинските изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 80601-2-78:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 80601-2-78:2020/A1:2022
40.60 Край на общественото допитване
19.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 80601-2-78:2020/prA1:2021

Въвежда IEC 80601-2-78/AMD1 ED1