Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17748-1:2022

Основополагаща база от знания за професионалисти в областта на ИКТ. Част 1: Основополагаща база от знания

Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 1: Body of Knowledge
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     20.09.2022 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

03.100.30     35.020  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ ще предостави общ набор от знания, споделени от всички професионалисти в областта на ИКТ, независимо от специалността. Той ще създаде крайъгълен камък на професионализма, променяйки естеството на професиите в областта на ИКТ от изолирани области на специализирани знания към споделяне на свързани общи знания, водещи до подобрено предоставяне на продукти и услуги.

Този документ ще изключи общността на потребители на ИТ, но ще обхване специалистите по ИКТ, определени от EN 16234-1. Той ще подкрепя заинтересованите страни в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), по-специално: — организации за услуги, търсене и доставка на ИКТ; — ИКТ специалисти, управители и отдели по човешки ресурси (HR); — институции за професионално образование и органи за обучение, включително висше образование; — социални партньори (синдикати и асоциации на работодателите); — професионални асоциации, органи за акредитация, валидиране и оценка; — пазарни анализатори и политици; и — други организации и заинтересовани страни в публичния и частния сектор чрез прилагане на документа като стандарт за справка.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17748-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17748-1:2022