Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62056-5-3:2024

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 5-3: Ниво на приложение при използване на DLMS/COSEM (IEC 62056-5-3:2023)

Electricity metering data exchange - The DLMS®/COSEM suite - Part 5-3: DLMS®/COSEM application layer

Главна информация

60.55     2.11.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220     35.110     91.140.50     17.22     35.11  

Обект и област на приложение

Тази част от IEC 62056 определя ниво на пролаганеDLMS®/COSEM по отношение на структура, услуги и протоколи за DLMS®/COSEM клиенти и сървъри и определя правила за установяване на профили за връзка на DLMS®/COSEM. Тя определя услуги за установяване и освобождаване на свързани приложения и услуги за комуникация на данни за достъп до методите и атрибутите на COSEM интерфейсни обекти, определени в IEC 62056-6-2:2021, като се използва или логическо име (LN), или кратко име (SN).
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62056-5-3:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62056-5-3:2024
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
2.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62056-5-3:2023

Въвежда IEC 62056-5-3:2023 ED4