Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62056-5-3:2022

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 5-3: Ниво за предаване на данни при използване на DLMS/COSEM

Electrcity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer

Главна информация

40.60     11.02.2022 г.

45.99    25.10.2022 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220     35.110     91.140.50     17.22     35.11  

Обект и област на приложение

Тази част от IEC 62056 определя ниво на пролаганеDLMS®/COSEM по отношение на структура, услуги и протоколи за DLMS®/COSEM клиенти и сървъри и определя правила за установяване на профили за връзка на DLMS®/COSEM. Тя определя услуги за установяване и освобождаване на свързани приложения и услуги за комуникация на данни за достъп до методите и атрибутите на COSEM интерфейсни обекти, определени в IEC 62056-6-2:2021, като се използва или логическо име (LN), или кратко име (SN).
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62056-5-3:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62056-5-3:2022
40.60 Край на общественото допитване
11.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 62056-5-3:2021

Въвежда IEC 62056-5-3 ED4