Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62056-6-1:2022

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-1: Система за идентификация на обекти (OBIS)

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)

Главна информация

40.60     11.02.2022 г.

45.99    25.10.2022 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220     35.110     91.140.50     17.22     35.11  

Обект и област на приложение

Тази част от IEC 62056 определя цялостната структура на системата за идентификация на обекти (OBIS) и съпоставянето на всички често използвани елементи от данни в измервателното оборудване с техните идентификационни кодове. OBIS предоставя уникален идентификатор за всички данни в измервателното оборудване, включително не само стойности на измерване, но и абстрактни стойности, използвани за конфигуриране или получаване на информация за поведението на измервателното оборудване. Идентификационните кодове, определени в този документ, се използват за идентификация на: - логически имена на различните случаи на ИС или обекти, както е определено в IEC 62056-6-2:2021; - данни, предавани по комуникационни линии; - данни, показани на измервателното оборудване, виж точка А.2.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62056-6-1:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62056-6-1:2022
40.60 Край на общественото допитване
11.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 62056-6-1:2021

Въвежда IEC 62056-6-1 ED4