Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62056-6-2:2023

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM

Electricity metering data exchange - The DLMS®/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes

Главна информация

50.60     26.05.2023 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220     35.110     91.140.50     17.22     35.11  

Обект и област на приложение

Тази част от IEC 62056 определя модел на електромер, както се вижда през неговия(ите) комуникационен(и) интерфейс(и). Общите градивни блокове се определят с помощта на обектно-ориентирани методи, под формата на интерфейсни класове за моделиране на електромери от проста до много сложна функционалност. Приложения A до F (информационни) предоставят допълнителна информация, свързана с някои класове интерфейс.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62056-6-2:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62056-6-2:2023
50.60 Край на гласуването
26.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 62056-6-2:2023

Въвежда IEC 62056-6-2 ED4