Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50194-1:2023

Електрическа апаратура за откриването на запалими газове в домашни помещения. Част 1: Методи за изпитване и изисквания към работните характеристики

Electrical apparatus for the detection of flammable gases in household applications - Part 1: Test methods and performance requirements

Главна информация

40.60     27.01.2023 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

13.320  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

С ревизията на EN 50194-1, би трябвало да се включат и приложенията за дома и като цяло това, което не е обхванато от IEC-EN 60079-29-1, това са некласифицираните области. Ще бъде оценено дали да се вземат предвид не само детекторите (обикновено самостоятелни), но и сензорите или модула, които без защитен корпус могат да бъдат интегрирани в някои уреди.
И накрая, в тази нова ревизия трябва да бъде приложено позоваването на стандарт от серията, който е разработен през последните години за откриване на газове и не е включен в настоящия стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50194-1:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50194-1:2023
40.60 Край на общественото допитване
27.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 50194-1