Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50194-1:2023

Електрическа апаратура за откриването на запалими газове в битови помещения. Част 1: Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики

Electrical apparatus for the detection of flammable gases in household premises - Part 1: Test methods and performance requirements

Главна информация

50.20     12.05.2023 г.

50.60    23.06.2023 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

13.320  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя общите изисквания за конструкцията, изпитването и работата на електрически задвижвани апарати за откриване на запалими газове, предназначени за продължителна работа в стационарна инсталация в битови помещения. Уредът може да бъде захранван от електрическата мрежа или на батерии.
Допълнителни изисквания за апарати, които ще се използват в превозни средства за отдих и подобни помещения, са посочени в EN 50194-2.
За повече информация виж текста на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50194-1:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50194-1:2023
50.20 Начало на официално гласуване
12.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 50194-1:2023

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход