Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50194-1:2023

Електрическа апаратура за откриването на запалими газове в битови помещения. Част 1: Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики

Electrical apparatus for the detection of flammable gases in household premises - Part 1: Test methods and performance requirements

Главна информация

60.55     14.08.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

13.320  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя общите изисквания за конструкцията, изпитването и работата на електрически задвижвани апарати за откриване на запалими газове, предназначени за продължителна работа в стационарна инсталация в битови помещения. Уредът може да бъде захранван от електрическата мрежа или на батерии.
Допълнителни изисквания за апарати, които ще се използват в превозни средства за отдих и подобни помещения, са посочени в EN 50194-2.
За повече информация виж текста на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50194-1:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50194-1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
14.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50194-1:2023