Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17693-2:2022

Земни работи. Изпитвания за обработка на почва. Част 2: Изпитване за оценяване склонността на сухи материали да отделят прах

Earthworks - Soil treatment tests - Part 2: Test of evaluation of the aptitude of a dry material to emit dust
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-2

Техническа спецификация

13.080.99     93.020  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ е описан сравнителния метод за определянето на индекса на праховите емисии (IDE) при обработка на почви за земни работи

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17693-2:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17693-2:2021