Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17693-1:2022

Земни работи. Изпитвания за обработка на почва. Част 1: pH изпитване за определяне на съдържанието на вар в почвата, необходима за стабилизиране (LFP, LMO)

Earthworks - Soil treatment tests - Part 1: pH-test for determination of the lime requirement of soils for stabilization (Lime Fixation Point LFP, Lime Modification Optimum LMO)
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-2

Техническа спецификация

13.080.99     93.020  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ е описан сравнителен метод за определянето на мястото за стабилизиране с вар (LFP) при обработка на почва за земни работи. Изпитването се състои от измерване на най-малкото количество вар, което трябва да се добави във водна почвена суспензия, за да се получи стойност на рН на варо-почвената смес 12,4 при температура 25 +/- 1°C.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17693-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17693-1:2021